Mis on detailplaneering?

DP Büroo OÜ

Planeerimisbüroo DB Büroo OÜ on spetsialiseerunud detailplaneerimisele ning dendroloogilisele inventeerimisele. Eesmärgiga pakkuda terviklikku detailplaneeringute koostamise teenust, omame lepingulisi koostööpartnereid, kelle tegevusvaldkondadeks on geodeesia, dendroloogia, keskkonnauuringud ning arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine.

 

Detailplaneeringute koostamisel lähtume valdade ja linnade üldplaneeringutest ja arengukavadest. Meie eesmärk on funktsionaalse, jätkusuutliku ning omanäolise elukeskkonna loomine, järgides kõiki ruumilise planeerimise häid tavasid ning seadustest tulenevaid nõudeid. Oma töös lähtume põhimõttest, et ruumiline planeerimine on pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ja loooduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

 


 

EMTAK / Arhitektitegevused

  • Linna- ja asulaplaneerimine / arhitektuurne ja ehituslik kavandamine
  • Maastikuarhitektuur / projekteerimine ja nõustamine / dendroloogiline inventeerimine

Sertifikaadid / kuuluvus

  • Nemetschek VectorWorks Landmark / sertifikaat nr.4D1399 (2.10.2010)
  • AutoCAD / sertifikaat nr. 2472519 (8.05.2010) / litsents nr. 4D1399
  • Eesti Planeerijate Ühing (EPÜ)
 
 
 
  •